Alapítvány

 

Az Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány közhasznú magánalapítvány, amely azon csecsemőknek, kisgyermekeknek és családjaiknak biztosít egészségügyi, pedagógiai, pszichológiai és szociális támogatást és megsegítést, akik elmaradást, eltérést mutatnak fejlődésükben. Feladatának tekinti emellett a gyermekek nevelését, felügyeletét, korrepetálását és készségfejlesztését a családokkal együttgondolkodva.

Alapítványunk és az általa működtetett intézmény, az Aranykapu Gyermekház létrehozása egy családi kezdeményezés, melyet szakmai és rokoni kapcsolatok, a múlt tapasztalatai és a jövő igénye hívott életre.

 

Az alapítvány kiemelkedő célja:

Támogatni:

 • a 0-5 éves korú - az átlagostól eltérő fejlődésmenetű - gyermekek életminőségének javítását Kecskeméten és vonzáskörzetében

 • szűrővizsgálatok végzését a korai időszakban

 • a gyermekek fejlődésének nyomon követését

 • a Kecskeméten működő egészségügyi és oktatásügyi intézményben integrált keretek között folyó korai fejlesztő munkát

 • cím-, adattár létrehozását

 • segédanyagok elkészítését

 • kapcsolattartást az ország regionális korai centrumaival

 • a területen működő szakemberek munkáját és egymás közötti kommunikációját

Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány vezetősége:

 • Dr. Molnár István, alapító

 • Dr. Virányiné Csertő Ágnes, kuratórium elnöke

 • Baukó Zsuzsanna, kuratóriumi tag

 • Dr. Csősziné Both Krisztina, kuratóriumi tag

 • Dr. Makóné Dr. Nagy Beáta, kuratóriumi tag

 • Kothenczné Szőrfi Éva, kuratóriumi tag

 

Az Alapítvány nyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős bírósági határozat: Pk.60095/2011/2/I, 2011. 06. 21.

Az Alapítvány székhelye: 6000 Kecskemét, Serfőző u. 21.

Az Alapítvány adószáma: 18218659-1-03

Az Alapítvány célja szerinti besorolása: szociális tevékenység

 

Az Alapítvány nyitott, így ahhoz valamennyi magyar és külföldi állampolgár, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint bármely magyarországi és külföldi közösség a célok megvalósulásáért sokoldalúan kapcsolódhat, ha jelen alapítványi célokkal egyetért, azt anyagi vagy bármely más eszközzel támogatni kívánja, ide értve a személyes önkéntes munkát is. 

Amennyiben csatlakozni szeretne, írjon nekünk e-mailt: info@aranykapugyermekhaz.hu

 

Az Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány Kuratóriuma 2015. augusztus 27. 15:00 órakor (csütörtökön), az egyesület székhelyén (6000 Kecskemét, Serfőző u. 21.) tartja soron következő ülését, amelyre ezúton tisztelettel meghívom minden kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagtársamat!