Mozgásfejlesztés

Baba-mamás Tervezett Szenzomotoros Tréning (TSMT)

Czuczi Anita mozgásterapeuta vezetésével október elejétől szerdánként

Maximum 6 kisgyermek és anyukáik alkotnak egy csoportot. Több korosztály jelentkezését várjuk: 

 1. mászó csoport
 2. másfél -két éves kor közöttiek,és 
 3. két -három éves kor között.

A kisgyermekek megfelelő fejlődésének legfontosabb alappillére a mozgás. A mozgás által tapasztalja meg önmagát, saját korlátait és az őt körülvevő világot. A tapasztalással fejlődik idegrendszere, barázdálódik agyacskája. A  gyemekek megtanulnak járni, melynek mi szülők nagyon örülünk. Ám a legtöbb kisgyermek sokkal többre képes, mint a sima talajon való önálló járás. Képes futni, felmászni, kapaszkodni, lógni, bukfencezni már akkor is, amikor mi szülők még veszélyesnek tartjuk ezeket a mozgásformákat. Pedig megfelelő segítéssel és ösztönzéssel bámulatos ügyességre, tehetségre, rutinra tehetnek szert a kisgyermekek , ami idegrendszerük érettségére is jó hatással  van. Ebben szeretnénk segíteni önöknek korai TSMT fejlesztő foglalkozásainkkal, ahol változatos eszközökön történő különböző játékos feladatok elsajátításával fejlődhet gyermekük mozgása, idegrendszere, figyelme és kitartása.

Jelentkezés: 76/325-678 számon 8.30-15.00 óráig

Jelentkezzen online!

 

Mozgásállapot-felmérés, javasolt terápiák

Kisgyermeke kihagyta vagy rövid ideig gyakorolta a kúszást-mászást?   Kortársaihoz képest nem vagy kevesebbet beszél? Sokat esik-kel, „balesetezik” még az óvodában is? Többnyire a fejét üti meg eséskor, kezeivel nem védi magát?

Óvodás/iskolás gyermeke kerüli a mászókát, hintát? Nehezen tanul biciklizni? Labdázni nem szeret, kancsóból vizet önteni nem tud? A rajzolást elutasítja? Figyelni csak rövid ideig tud?

Ha a fentieket tapasztalja gyermekénél, akkor javasoljuk gyermeke mozgásállapotának felmérését, a sikeres iskolai beválás érdekében, a különböző sportágak elsajátításának támogatása céljából.

 

Mozgás állapot felméréseket az alábbiak alapján végezzük:

Állapot és Mozgásvizsgálat

SEED skála (nagymozgások fejlettségi szintjének megfigyelése, vizsgálata)

SCSIT (Dél-Kaliforniai Szenzoros Integrációs Teszt)

 

Az Aranykapu Gyermekházban igényelhető mozgásfejlesztések:

Alapozó terápia

TSMT-terápiák (tervezett szenzomotoros tréningek)

DSZIT (dinamikus szenzoros integrációs terápia)

Egyéni gyógytorna

Árainkról itt tájékozódhat!

Jelentkezzen online!

 

TSMT-I (egyéni terápia)

A gyermek vizsgálati eredményét alapul véve home-training formában betanítunk a szülőknek egy eszközigényes tréninget, akik kb. 4 heti gyakorlás után kontrollvizsgálat keretében bemutatják az aktuális állapotot, melynek megfelelően új tréninget kap(hat)nak, vagy a régi módosítása történik.

Az egyéni tréningeket 6 hónapos-9 éves korú gyermekekkel, összesen min. 8–12 hétig kell a gyermek állapotának megfelelő mennyiségben otthon végrehajtani. Vannak gyermekek, akik 3–6 egyéni TSMT-tréning után jutnak olyan fejlettségi szintre, hogy képesek legyenek a csoportos TSMT-fejlesztésben részt venni.

 

TSMT-II (csoportos fejlesztés)

gyermekek vizsgálati eredményére alapozva (az egyéni terápia folytatásaként) a csoportos tréningeket sok eszköz alkalmazásával lehet eredményesen megtartani. Az eszközök a konkrét műveleti korszak nagymozgásos feldolgozása, a figyelem jobb irányíthatósága, a praxis javulása, a testvázlat, a térbeli tájékozódás, a lateralitás, a dominancia beérése mellett a szerialitás, a ritmusérzék és a motoros kreativitás fejlődését is elősegítik.

TSMT-II-csoportokat szervezünk 4-9 éves korú gyermekcsoportok számára. 4 éves korig a TSMT-II tréningeken a szülők is bent vannak, hogy a gyerekek zökkenőmentesebben fogadják el az új pedagógiai helyzetet, illetve gyakran fontos segítség a szülő buzdítása és azonosulása a foglalkozáson tapasztalható norma- és követelményrendszerrel. 

A foglalkozások Alapítványunknál max. 4 fős csoportokban történnek.

Szeptember második hetétől induló, heti kettő foglalkozásainkra még lehet jelentkezni!

Foglalkozás vezető: Mixtaj Henrietta TSMT terapeuta-tanító

Időpontok tervezés alatt.

Árainkról itt tájékozódhat!

Jelentkezés: 76/325-678 számon 8.30-15.00 óráig

Jelentkezzen online!

 

 

Dinamikus szenzoros integrációs terápia (Ayres-féle) DSZIT

Szenzoros integráció a kisgyermek azon képessége, mellyel (érzékszervek által: látás, hallás, tapintás, ízlelés, szaglás, egyensúly) az agyába érkező ingereket feldolgozza, egymással összekapcsolja, egységbe rendezi, annak érdekében, hogy segítse őt az aktuális helyzethez, a környezetéhez való alkalmazkodásban, és megfelelő válaszok létrehozásában, kialakításában.

Az egyensúlyérzékelésért és a tapintás, bőrérzékelésért felelős rendszerek, melyek már születéskor kész, működőképes állapotban vannak, alapvető szerepet játszanak ebben az összerendezésben. A mozgás, a gondolkodás, a viselkedés fejlődéséhez is megfelelő mennyiségű és minőségű egyensúly-érzékelésre és tapintásérzékelésre ható inger szükséges.

 

 

A DSZIT terápia alapelvei:

A gyermekben leküzdhetetlen vágy él az iránt, hogy cselekedhessen és növekedhessen, megfelelően fejlődhessen. 

Az új tevékenységekkel való önálló megbirkózás elősegíti a szervezet további érését, szerveződését, integrálódását.

Az előre meghatározott feladatok gyakorlása helyett a terápia során a megfelelően, biztonságosan kialakított környezet, - tudatosan kiválasztott, a gyermekek által kedvelt eszközök, illetve a fejlesztés helyett a fejlődést támogató, a gyermek jelzéseire, a megélt élményekre reagáló terapeuta jelenléte együttesen lehetőséget, időt, teret ad, útmutatást kínál a gyermekek spontán felfedezéseinek, mozgásainak, kezdeményezéseinek. 

Az elsősorban egyensúlyi-, és tapintási érzékelésre ható szenzoros ingerek adásával, és a gyermek örömteli, önindított mozgásainak támogatásával, a fantáziajátékainak és a kreativitásnak is teret adva segíti az idegrendszer fejlődését, érését.

 

A DSZIT terápia hatása:

A terápia során a gyermek számára örömteli mozgások végzésekor nyitottá válhat a különböző mozgásformákra, sikerélményhez juthat, magabiztosabbá válhat. A játék során észrevétlenül fejlődik az érzékelés, észlelés. A saját maga által választott tevékenységeknél figyelmének terjedelme növekszik, képes lesz hosszabb ideig koncentrálni, egyre összetettebb feladatokat kivitelezni. A terápia a nagymozgások, finommozgás fejlődésén kívül hatással van a beszédfejlődésre, a kommunikációra, a viselkedés szabályozására. 

 

Milyen esetekben, kiknek ajánljuk, javasoljuk?

 • koraszülött gyermekek

 • feszes vagy gyenge izomtónus esetén

 • egyensúly és mozgáskoordinációs problémák

 • nagymozgásaiban, finommozgásaiban ügyetlen gyermekek

 • figyelemzavar (figyelem elterelhetősége)

 • hiperaktivitás

 • autizmussal élő gyermekek számára

 • túlzott impulzivitás, agresszivitás

 • túlérzékenység vagy fokozott ingerkeresés (mozgások, látvány, hangok, ízek)

 • visszahúzódó, félénk, szorongó gyermekek

 • kortársakkal való kapcsolatteremtés nehézségei, beilleszkedési problémák

 • kommunikációs nehézségek, megkésett beszédfejlődés

 • tanulási nehézségek

 • értelmi akadályozott, mozgásban akadályozott, halmozottan sérült gyermekek

Ha az ön gyermeke……

 • Nem kedveli a testi kontaktust, az ölelgetést, simogatást?

 • Túlságosan visszahúzódó? Nem szívesen szólal meg?

 • Étkezéskor nagyon válogatós, sokféle ételt elutasít? 

 • Kerüli a homokozót is vagy inkább állandóan koszos, maszatos?

 • Meg nem áll szalad, ugrál, mindenre felmászik, veszélyes helyzetekbe sodorja magát?

 • Kerüli a hintát, a csúszdát, utálja, ha dobálják?

 • Elmélyült játék helyett csak kivesz, borogat, dobál?

 • Nem szívesen rajzol?

További árainkról itt tájékozódhat!

Jelentkezzen online!

 

Alapozó terápia

Az Alapozó fejlesztés vagy terápia a beszéd és mozgásproblémás gyerekeken, valamint az olvasásproblémásokon és az írás alaki részével küzdőkön segít elsősorban, 5-16 éves korig. Az elméleti alapok: ha a nyelvi modul hibásan fejlődik, érdemes a mozgás (mozgáskoordináció, mozgás összerendezés, mozgásvezérlés) modulját több szempontból átvizsgálni, mert ezekre a területekre épül később a beszéd kialakulás folyamata. 

A fejlesztés moto-szenzoros jellegű, tehát minden agyi területet mely a mozgással kapcsolatos és minden ehhez kapcsolódó érzékelő területet megmozgat. Minden területet a képesség-készség-automatizáció vonal mentén fejleszt, mert a készségproblémás gyermeknek motoros és kognitív területeken egyaránt automatizációs problémái vannak Az egész fejlesztés a központi integráló folyamatokat segíti, ez a központi vezérlés a készségproblémás gyerekeknél elégtelen. 

 

Kiknek való az Alapozó fejlesztés ill. terápia? 

Óvodás nagycsoportos (5 éven felüli) gyermekeknek, akiknél: 

mozgás-ügyetlenség áll fenn, kialakulatlan a kézdominanciájuk, vagy kimutatható diszlexia-veszélyeztetettségük

akiknél a nagymozgások és finommozgások ügyetlensége figyelhető meg

akiknél súlyos beszédfejlődési zavar áll vagy állt fenn: megkésett beszédfejlődés, nehezen kezelhető beszédprodukciós zavarok, esetleg diszfázia gyanúja.

Iskoláskorú 

diszlexiás gyermekeknek

diszgráfiás gyermekeknek az írás alaki oldalának javítására

Figyelemzavar és/vagy hiperaktivitás (ADHD) esetén.

Autisztikus tüneteket mutató, de nem autista gyermekeknél, ahol a tünetek hátterében agyi oxigénhiány, sérülés áll.

A terapeuták behatárolt csoportlétszámmal dolgoznak max. 5-6 gyerek/csoport, vagy ennél kevesebbel. A kezdeti vizsgálatról és kontrollfelmérésről a szülőt részletesen tájékoztatjuk. 

A fejlesztési idő legkevesebb heti 2 x 1, vagy inkább 3x1 óra. A fejlesztés időtartama 6-12 hónap.

Regressziós szemléletű, neuro- és szenzomotoros vizsgálatokat figyelembe vevő, igen sok fejlesztő feladattal rendelkező, eszközigényes mozgásfejlesztési lehetőségek.

Elméleti alapjuk azonos a szenzoros integrációs terápiákéival (például Ayres nevével beazonosítható a legismertebb SI-terápia), de hatásmechanizmusuk alaposabban kidolgozott, mivel az edzéselmélet alapszabályainak alkalmazását építették be a magyar módszerekbe. 

A TSMT-módszerek használatával az organikus éretlenség hamarabb elmulasztható, és az elért fejlődési eredmények tartósabban megszilárdulnak, ezután jobban lehet erre építeni speciális felzárkóztató terápiákat.

Kinek ajánljuk az Alapozó terápiát?

Azoknak a gyermekeknek, akik gyengébben működő figyelmi, megértési, utánzási, emlékezeti képességgel rendelkeznek, akik a nagy-, a finommozgások területein elmaradást mutatnak.

Árainkról itt tájékozódhat!

Jelentkezzen online!

 

 

 

 

 
Ez az oldal cookie-kat használ. Ha az oldalon böngészik, akkor elfogadja, hogy a személyre szabott, maradéktalan minőségű tartalom érdekében az oldal cookie-k segítségét vegye igénybe. További információk Értem

Süti („cookie”) Információ

Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges.
A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.
Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.

1. „Sütik” használatának szabályzata

Ez a szabályzat a domain név weboldal „sütijeire” vonatkozik.

2. Mik azok a „sütik”?

A „sütik” olyan kisméretű fájlok, melyek betűket és számokat tartalmaznak. A „süti” a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze. Ezek az adatfájlok nem futtathatók, nem tartalmaznak kémprogramokat és vírusokat, továbbá nem férhetnek hozzá a felhasználók merevlemez-tartalmához.

3. Mire használhatók a „sütik”?

A „sütik” által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a felhasználók releváns és „személyre szabott” tartalmat kapnak. A cookie-k kényelmesebbé teszik a böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat. A „sütik” segítségével a weboldalak üzemeltetői névtelen (anonim) statisztikákat is készíthetnek az oldallátogatók szokásairól. Ezek felhasználásával az oldal szerkesztői még jobban személyre tudják szabni az oldal kinézetét és tartalmát.

4. Milyen „sütikkel” találkozhat?

A weboldalak kétféle sütit használhatnak:

Elengedhetetlen munkamenet (session-id) „sütik”:

Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.

Analitikai vagy teljesítményfigyelő „sütik”:

Ezek segítenek abban, hogy megkülönböztessük a weboldal látogatóit, és adatokat gyűjtsünk arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a weboldalon. Ezekkel a „sütikkel” biztosítjuk például, hogy a weboldal az Ön által kért esetekben megjegyezze a bejelentkezést. Ezek nem gyűjtenek Önt azonosítani képes információkat, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. ( pl: Google Analitika)

Funkcionális „sütik”:

E sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik, és tárolják például, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapot, vagy az Ön által korábban megadott, és tárolni kért adatait: például automatikus bejelentkezés, a választott nyelv, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások. Ezek a „sütik” nem követik nyomon az Ön más weboldalakon folytatott tevékenységét. Az általuk gyűjtött információkban lehetnek azonban személyes azonosító adatok, amelyeket Ön megosztott.

Célzott vagy reklám „sütik”:

Ezek segítségével a weboldalak az Ön érdeklődési körének leginkább megfelelő információt (marketing) tudnak nyújtani. Ehhez az Ön kifejezett belegyezése szükséges. Ezek a sütik részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásairól.

5. Tartalmaznak a „sütik” személyes adatokat?

A legtöbb „süti” nem tartalmaz személyes információkat, segítségével nem azonosíthatók a felhasználók. A tárolt adatok a kényelmesebb böngészésért szükségesek, tárolásuk olyan módon történik, hogy jogosulatlan személy nem férhet hozzájuk.

6. Miért fontosak a „sütik” az interneten?

A „sütik” szerepe, hogy kényelmesebbé tegyék a felhasználók számára a böngészést, hiszen a böngészési előzmények révén állítja be a felhasználóknak a reklámokat, tartalmakat. A „sütik” letiltása vagy korlátozása néhány weboldalt használhatatlanná tesz. A letiltott vagy korlátozott „sütik” azonban nem jelentik azt, hogy a felhasználóknak nem jelennek meg hirdetések, csupán a megjelenő hirdetések és tartalmak nem „személyre szabottak”, azaz nem igazodnak a felhasználó igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány minta a „sütik” felhasználására:

7. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők.

A „sütik” nem vírusok és kémprogramok. Mivel egyszerű szöveg típusú fájlok, ezért nem futtathatók, tehát nem tekinthetők programoknak. Előfordulhat azonban, hogy más szándékkal (rosszindulattal) rejtenek el információkat a „sütiben”, így azok spyware-ként működhetnek. Emiatt a víruskereső és –irtó programok a „sütiket” folyamatosan törlésre ítélhetik.

Mivel az internet böngészésre használt eszköz és a webszerverek folyamatosan kommunikálnak, tehát oda-vissza küldik az adatokat, ezért ha egy támadó (hekker) beavatkozik a folyamatba, kinyerheti a „sütik” által tárolt információkat. Ennek egyik oka lehet például a nem megfelelő módon titkosított internet (WiFi) beállítás. Ezt a rést kihasználva adatokat nyerhetnek ki a „sütikből”.

8. A „sütik” kezelése, törlése

A „sütiket” a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a „sütik” elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a felhasználónak, amikor „sütit” küld az eszközre. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy ezen fájlok letiltása vagy korlátozása rontja a böngészési élményt, valamint hiba jelentkezhet a weboldal funkciójában is.

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari Google Analytics & Privacy vagy Google Elvek és Irányelvek

9. További hasznos linkek

Ha szeretne többet megtudni a „sütik”-ről, azok felhasználásáról:

Microsoft Cookies guide
All About Cookies
Facebook cookies