Alapítvány

Az Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány magánalapítvány, amely azon csecsemőknek, kisgyermekeknek és családjaiknak biztosít egészségügyi, pedagógiai, pszichológiai és szociális támogatást és megsegítést, akik elmaradást, eltérést mutatnak fejlődésükben. Feladatának tekinti emellett a gyermekek nevelését, felügyeletét, korrepetálását és készségfejlesztését a családokkal együttgondolkodva.

Alapítványunk és az általa működtetett intézmény, az Aranykapu Gyermekház létrehozása egy családi kezdeményezés, melyet szakmai és rokoni kapcsolatok, a múlt tapasztalatai és a jövő igénye hívott életre.

 

Az alapítvány kiemelkedő célja:

Támogatni:

 • a 0-5 éves korú - az átlagostól eltérő fejlődésmenetű - gyermekek életminőségének javítását Kecskeméten és vonzáskörzetében

 • szűrővizsgálatok végzését a korai időszakban

 • a gyermekek fejlődésének nyomon követését

 • a Kecskeméten működő egészségügyi és oktatásügyi intézményben integrált keretek között folyó korai fejlesztő munkát

 • cím-, adattár létrehozását

 • segédanyagok elkészítését

 • kapcsolattartást az ország regionális korai centrumaival

 • a területen működő szakemberek munkáját és egymás közötti kommunikációját

Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány vezetősége:

 • Dr. Molnár István, alapító

 • Dr. Virányiné Csertő Ágnes, kuratórium elnöke

 • Iszak Péter, kuratóriumi tag

 • Székely Ágnes, kuratóriumi tag

 • Dr. Makóné Dr. Nagy Beáta, kuratóriumi tag

 • Kothenczné Szőrfi Éva, kuratóriumi tag
   

Az Alapítvány nyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős bírósági határozat: Pk.60095/2011/2/I, 2011. 06. 21.

Az Alapítvány székhelye: 6000 Kecskemét, Serfőző u. 21.

Az Alapítvány adószáma: 18218659-1-03

Az Alapítvány célja szerinti besorolása: szociális tevékenység

Az Alapítvány nyitott, így ahhoz valamennyi magyar és külföldi állampolgár, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint bármely magyarországi és külföldi közösség a célok megvalósulásáért sokoldalúan kapcsolódhat, ha jelen alapítványi célokkal egyetért, azt anyagi vagy bármely más eszközzel támogatni kívánja, ide értve a személyes önkéntes munkát is. 

Amennyiben csatlakozni szeretne, írjon nekünk e-mailt: info@aranykapugyermekhaz.hu